Seuran arvot

 
Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus. Jokaisella jäsenellä tulee olla mukavaa ja turvallista osallistua, harjoitella ja kilpailla. Jokainen jäsen on yhdenvertainen ja tervetullut seuran toimintaan riippumatta maailmankatsomuksestaan. Henkilökohtaisia mielipiteitä ja näkemyksiä ei tyrkytetä muille.
 
Yhteisöllisyys. Osallistutaan harjoituksiin ja seuran järjestämiin tapahtumiin kuten talkoisiin yhdessä, toiset huomioiden. Muistetaan myös tukea ja kannustaa seuran jäseniä ja ollaan ystävällisiä kaikille. Epäurheilijamainen käyttäytyminen harjoituksissa vetäjiä tai muita treenaajia kohtaan ei ole sallittua.
 
Avoimuus. Avoimuutta on kyky positiiviseen palautteeseen ja on omien virheidensä tunnustaminen. Mielipiteen voi kertoa ilman naljailua. Seuran asioista tiedotetaan jäsenille avoimesti ja rehellisesti.
 
Liikunnan ilo. Kuntoliikunnan tarkoitus on auttaa jäseniämme jaksamaan arjessaan paremmin niin fyysisesti kuin henkisesti. Seuramme järjestämät harjoitukset voivat olla urheilijan uraan tähtäävää tavoitteellista treenaamista tai omasta kunnosta huolehtimista. Jokainen liikkuja määrittelee omat tavoitteensa. Seuran jäsenten tulee antaa keskittymismisrauha muille harjoituksiin osallistuville sekä harjoituksen vetäjille.Kannustetaan toisiamme harjoitellessamme ja harjoitusten jälkeen.